(آیتونا یه خوشمزه سالم)
12 تیر

گیلوان شهر من

شهر من گیلوان سلام می کنم به دوستان عزیز ظهر جمعه خوبی داشته باشید بخش گیلوان از توابع شهرستان طارم استان زنجان با توجه به فاصله 30 کیلومتری از رودبار و منجیل قطب تولید زیتون در ایران است ویکی از تامین کنندگان بزرگ فروشگاهای زیتون رودبار می باشد به خاطر شرایط مساعد آب و هوایی دارای دو بهار می باشد به توری که در فصل پاییز نیز دشت ها سر سبز به وجود می آید و ویژگی دیگر درخت زیتون که همیشه سبز می باشد بر زیبایی اون افزوده است .

heartمنتظر حضور سبزتان هستیمheart